ΕΛΓΑ

Ολοκληρώσαμε επιτυχώς την ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων), όπου αναλάβαμε επίσης τις εφαρμογές: Υπολογισμός Ασφαλιστικής Εισφοράς ΔΚΕ & Πρόσφατες Αναγγελίες Ζημιάς Φυτικής Παραγωγής.