Στεργίου Sport

Το συνεργείο αυτοκινήτων Στεργίου Sport βρίσκεται στον Βύρωνα και προσφέρει τις υπηρεσίες του από το 1993. Αναλάβαμε να ανακατασκευάσουμε την ιστοσελίδα τους stergiousport.gr και φροντίσαμε ώστε να τονίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών, να προβάλλονται όσες το δυνατόν περισσότερες από τις υπηρεσίες που προσφέρουν και αναζητεί ένας πιθανός πελάτης, καθώς και να είναι εύκολο να επικοινωνήσει κανείς με την επιχείρηση, τοποθετώντας το τηλέφωνο και τον χάρτη σε αρκετά σημεία στην ιστοσελίδα.