Καλλιρόη (ΥΠΕΝ)

Η πλατφόρμα “Καλλιρόη” αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων” ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”. Διαχειριστής της πλατφόρμας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πρόσβαση και η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν.