Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου

Μας ανατέθηκε να κατασκευάσουμε την ιστοσελίδα της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός των χρονικών ορίων και όλοι οι συντελεστές έμειναν ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα.